Svatý Jiří
Naposledy aktualizováno: 27.2.2019

Vítejte na stránkách Obecní knihovny ve Svatém Jiří

 

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 17,30 - 18,30 hodin

 

Knihovnice: Jitka Melšová

 

V naší knihovně máme 1 311 svazků a evidujeme 50 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 379 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 1693.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2018 bylo knihovně zapůjčeno 12 knižních souborů s počtem 771 svazků nových knih.