Svatý Jiří
Naposledy aktualizováno: 10.12.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny ve Svatém Jiří

 

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 17,30 - 18,30 hodin

 

Knihovnice: Jitka Melšová

 

V naší knihovně máme 1 363 svazků a evidujeme 49 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 375 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 1954.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2017 bylo knihovně zapůjčeno 6 knižních souborů s počtem 407 svazků nových knih.