Svatý Jiří
Naposledy aktualizováno: 2.1.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny ve Svatém Jiří

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 17,30 - 18,30 hodin

Knihovnice: Jitka Melšová

V naší knihovně máme 1 354 svazků a evidujeme 45 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 277 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 1383.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2016 byly knihovně zapůjčeny 4 knižní soubory s počtem 242 svazků nových knih.